Ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες

1. Αντωνίου Φρόσω Δευτέρα 11.50-12.30
2. Γκόρη Ευρυδίκη Δευτέρα 10-10.45
3. Γολιδοπούλου Εύα Τρίτη 12-12.30
4. Γοτουχίδης Χαράλαμπος Τρίτη 10.00-10.40
5. Δαμιανίδης Χρήστος Τετάρτη 11.50-12.30
6. Δαμιανίδου Ειρήνη Τετάρτη 10.00-10.45
7. Ζαχαροπούλου Άσπα Τετάρτη 11.50 -12.30
8. Καμπά Χαρίκλεια Δευτέρα 11.50-12.30
9. Καρυπίδου Δέσποινα Πέμπτη 9.00-11.00
10. Κατσαρού Παναγιώτα Τετάρτη 11-11.40
11. Κατσιγιαννοπούλου Σταματία Δευτέρα 11.00-11.40
12. Καυκά Αναστασία Τετάρτη 11-11.40
13. Καφέ Παρασκευή Τετάρτη 12.00-12.30
14. Κουτρουμάνη Βαρβάρα Παρασκευή 10.00-10. 45
15. Μητριτώνης Γιάννης Παρασκευή 11.50-12.30
16. Μπαζούκη Κωνσταντίνα Τρίτη 12.35-13.15
17. Μπάλτα Παναγιώτα Πέμπτη 9.10-9.40
18. Μπάρμπα Ζωή Τετάρτη 11.50-12.30
19. Πανταζής Μανόλης Πέμπτη 11.00-11.30
20. Παπαδόπουλος Αντώνιος Τετάρτη 10.00-10.45
21. Παπαδόπουλος Αργύρης ( μουσικός ) Τρίτη 11-11.40
22. Περισιανίδης Ευθύμιος Δευτέρα 11-11.40
23. Πράπα Αθηνά Τετάρτη 11.00-11.40
24. Σιδηροπούλου Τριανταφυλλιά Τετάρτη 10.00-10.45
25. Σίμου Άννα Τρίτη 11.00-11.40
26. Τσανακτσίδης Ιωάννης Δευτέρα 11.50 -12.30
27. Χαΐτογλου Αλεξάνδρα Τρίτη 10-10.45
28. Χαρπαντίδης Δημήτριος Πέμπτη 9.10-9.50
29. Χρυσόπουλος Αντώνης Τετάρτη 11.50-12.30