Διεύθυνση: Σ. Πέτρουλα & Πλατεία Μακεδονικού Αγώνα, 59132

Τηλέφωνο: 2331062161

email: mail@5gym-veroias.ima.sch.gr