Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

Προσφέρει μία πλατφόρμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων των Eυρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης.

Το σχολείο μας ανήκει σε αυτήν την Ευρωπαϊκή κοινότητα συνεργασίας σχολείων eTwinning από το 2015, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο, μαζί με τους μαθητές μας, ομαδικές εργασίες, σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρώπης. Τα έργα eTwinning προσφέρουν στους μαθητές πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ξεδιπλώσουν την δημιουργικότητά τους και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης με εργαλείο το διαδίκτυο.

Από το 2015 έχουμε πραγματοποιήσει 5 ομαδοσυνεργατικά έργα, με περισσότερα από δέκα σχολεία της Ευρώπης. Το σχολείο μας με αυτό τον τρόπο αποκτά μια θέση στο χάρτη των Ευρωπαϊκών σχολείων που εφοδιάζουν τους μαθητές τους με τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα.


Για το σχολικό έτος 2020-21, το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 88 σχολεία στην Ελλάδα, που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning.

Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning είναι ένας τρόπος αναγνώρισης της εργασίας που γίνεται σε επίπεδο ομάδας στην κάθε σχολική μονάδα. Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτό είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του eTwinning https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm ή την ιστοσελίδα του eTwinning για την Ελλάδα: http://www.etwinning.gr/