Διδακτική ώρα Ωράριο Διάρκεια
1η διδακτική ώρα 08:15 – 08:55 40′
Διάλειμμα 08:55 – 09:05 10′
2η διδακτική ώρα 09:05 – 09:50 45′
Διάλειμμα 09:50 – 10:00 10′
3η διδακτική ώρα 10:00 – 10:45 45′
Διάλειμμα 10:45 – 10:55 10′
4η διδακτική ώρα 10:55 – 11:40 45′
Διάλειμμα 11:40 – 11:50 10′
5η διδακτική ώρα 11:50 – 12:30 40′
Διάλειμμα 12:30 – 12:35 5′
6η διδακτική ώρα 12:35 – 13:15 40′
Διάλειμμα 13:15 – 13:20 5′
7η διδακτική ώρα 13:20 – 13:55 35′