Διευθυντής:

Πούλος Χρήστος, Φιλόλογος

Υποδιευθύντρια:

Καρυπίδου Δέσποινα, Φιλόλογος

Θεολόγοι

Κουτρουμάνη Βαρβάρα,

Χρυσόπουλος Αντώνιος

Φιλόλογοι

Σιδηροπούλου Τριανταφυλλιά,

Μπαζούκη  Κωνσταντία,

Σίμου Άννα,

Δαμιανίδου Ειρήνη,

Καμπά Χαρίκλεια,

Μπάρμπα Ζωή

Μαθηματικοί

Αντωνίου Φρόσω,

Γοτουχίδης Χαράλαμπος,

Γολιδοπούλου Ευανθία

Φυσικοί

Δαμιανίδης Χρήστος,

Κάμινα Αιμιλία,

Χαρπαντίδης Δημήτριος

Βιολόγος

Ζαχαροπούλου Ασπασία

Γαλλικών

Καφέ Παρασκευή,

Μπιτζιόγλη Αθηνά

Αγγλικών

Γκόρη Ευρυδίκη,

Ακριβοπούλου Μαρία

Γερμανικών

Τσανακτσίδης Ιωάννης

Καλλιτεχνικών

Κατσιγιαννοπούλου Σταματία

Γυμναστής

Παπαδόπουλος Αντώνιος

Τεχνολογίας

Καυκά Αναστασία

Κοινωνικών Επιστημών

Μητριτώνης Ιωάννης,

Μπάλτα Παναγιώτα

Οικιακής Οικονομίας

Πανταζής Εμμανουήλ

Μουσικής

Κατσαρού Παναγιώτα,

Παπαδόπουλος Αργύριος

Πληροφορικής

Χαΐτογλου Αλεξάνδρα,

Περισιανίδης Ευθύμιος,

Πράπα Αθηνά