Ενημέρωση για εγγραφές Σχ. Έτους 2024-25

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες Επισυνάπτουμε την ΥΔ ( Υπεύθυνη Δήλωση) που οφείλετε να συμπληρώσετε όλοι/ες  για την επικοινωνία σας με το σχολείο και το ΑΔΥΜ ( ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ) το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Γυμναστικής. Διαβάστε περισσότερα…