Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση ΚΑΡΠΑ (CPR) – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED) – ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ σε συνθήκες Covid-19 των μαθητών και των μαθητριών του τμήματος Γ3 του 5ου Γυμνασίου Βεροίας στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Θεματικός Κύκλος: Ζω καλύτερα- Ευ ζην, Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ).

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε από τις κυρίες Κούτλα Γεωργία, Χρυσοστομίδου Μαρία και Γεωργία Τσιρανίδου. Η κυρία Κούτλα είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ8702 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ , Instructor BLS KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές , BLS CPR Instructor ERC -European Resuscitation Council, BLS CPR ACLS PALS Instructor American Heart Association (Συντονίστρια Εκπαιδεύτρια της Αμερικανικής καρδιολογικής εταιρίας (AHA) και Trauma Care Instructor ΑΤCN, TNCC και ERC εκπαιδεύτρια. Οι κυρίες Χρυσοστομίδου και Τσιρανίδου είναι εκπαιδεύτριες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου αναζωογόνησης (ERC). Και οι τρεις, επίσης, αποτελούν την Ομάδα ΑΒ του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βέροιας που έχει ως σκοπό την παροχή γνώσεων στις πρώτες βοήθειες και την εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού στη Βασική Υποστήριξη Ζωής.Μετά το τέλος του επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι μαθητές ήταν σε θέση να εφαρμόσουν μέσα από πρακτική εξάσκηση το σύνολο των τεχνικών εφαρμογών για τη Βασική υποστήριξη της ζωής που είναι:

  1. Αξιολόγηση ενός θύματος που κατέρρευσε
  2. Την αναγνώριση καρδιακής ανακοπής
  3. Την κλήση στο 166 ή 112
  4. Την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ-CPR)
  5. Τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή [AED]
  6. Την αντιμετώπιση θύματος πνιγμονής από ξένο σώμα και
  7. Την αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος – Θέση ασφαλείας ή ανάνηψης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθόλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης και συμμετείχαν ενεργά σε αυτή.
Ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες Κούτλα Γεωργία , Χρυσοστομίδου Μαρία και Τσιρανίδου Γεωργία για όλη αυτή την πολύ χρήσιμη και αναγκαία επιμόρφωσή μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ3 του 5ου Γυμνασίου Βέροιας.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Μπάλτα Παναγιώτα, κλ.ΠΕ78 (Κοινωνιολόγος).