Σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι προόδου Α’ Τετραμήνου θα δοθούν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 12.45.

Με την ευκαιρία της επίδοσης βαθμολογίας σας κοινοποιούμε επιστολή από τον ψυχολόγο της Ε.Δ.Υ. του 5ου Γυμνασίου Βέροιας, Κλείτσα Ευάγγελο (MSc.).

Σχετικά με τη βαθμολογία
Η σχολική βαθμολογία αποτελεί ένα παράγοντα της σχολικής ζωής ο οποίος ενδέχεται να έχει συναισθηματικό αντίκτυπο σε γονείς και μαθητές, κυρίως στην περίπτωση της χαμηλής βαθμολογίας. Σε ό, τι έχει να κάνει με τη διαχείριση αυτής της συναισθηματικής κατάστασης, πολύ σημαντική είναι η διαχείριση της από το οικογενειακό πλαίσιο του/ της μαθητή/τριας. Χρειάζεται να τονιστεί πως «μαγικές» λύσεις δεν υφίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σε ό, τι έχει να κάνει με την αντίδραση των γονέων στο ενδεχόμενο αρνητικής βαθμολογίας, χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της έκφρασης έντονης δυσφορίας προς το μαθητή αλλά και της πλήρους αδιαφορίας. Στη μεν πρώτη περίπτωση ο/η μαθητής/τρια μπορεί να ερμηνεύσει αυτό το θυμό ως απόσυρση της γονεϊκής αγάπης επειδή τους «απογοήτευσε», ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι πιθανό να ερμηνευτεί ως γενικότερη αδιαφορία προς της προσπάθειες του/της.Καμιά φορά οι γονείς τείνουν να μεταβιβάζουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες στα παιδιά τους. Άλλες φορές, απλώς επιθυμούν και περιμένουν το καλύτερο γι’ αυτά, δημιουργώντας προσδοκίες που, όταν διαψεύδονται, η στεναχώρια και η απογοήτευση τους δεν κρύβονται (εύκολα). Δείχνοντας όμως την απογοήτευσή σας, δεν θα ενισχύσετε την προσπάθεια του παιδιού. Αντίθετα, θα του μεταδώσετε άγχος και θα το κάνετε να νιώσει ανίκανο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του σχολείου. Γι’ αυτό λοιπόν είναι σημαντική η διαχείριση της κατάστασης με ψυχραιμία.
Αρνητική επίπτωση επίσης έχει η τοποθέτηση «ταμπέλας» στο/ στη μαθητή/τρια ως «τεμπέλη», «αδιάφορου». Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια αυτό που αποκαλείται ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, με αποτέλεσμα ο/η μαθητής/τρια να συμπεριφέρεται ανταποκρινόμενος στην ταυτότητα που του αποδίδεται από το περιβάλλον.
Ως προς τη διαχείριση αυτής της συνθήκης είναι κρίσιμης σημασίας ο μαθητής να τεθεί στο επίκεντρο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η χαμηλή σχολική επίδοση να σχετίζεται με παράγοντες όπως: ελλιπής ύπνος ή διατροφή, σωματική κόπωση, στρες κ.ά.. Επιπλέον είναι κρίσιμο να συνεκτιμηθούν παράγοντες που σχετίζονται με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής/τρια και τις ιδιαιτερότητες που το χαρακτηρίζουν (εφηβεία). Είναι σημαντική η διαμόρφωση ρεαλιστικών φιλοδοξιών από κοινού με το μαθητή σχετικά με τη σχολική επίδοση. Επιπρόσθετα, τέτοιου είδους «κρίσεις», μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μια καλή ευκαιρία δημιουργίας προτύπων διαχείρισης αποτυχίας. Το λάθος δεν πρέπει να θεωρείται αποτυχία και μαθητές και γονείς δεν θα πρέπει να το φοβούνται. Το λάθος από την άλλη θα πρέπει να θεωρείται ως παράγοντας βελτίωσης.
Οι γονείς χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διερευνηθούν αφ’ ενός τα αίτια της χαμηλής βαθμολογίας και αφ’ ετέρου να καθοριστεί ένα πλαίσιο βελτίωσης το οποίο να εστιάζει στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων του/της μαθητή/τριας. Σε κάθε περίπτωση, η χαμηλή σχολική επίδοση μπορεί να σχετίζεται με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών ειδικού τύπου, οι οποίες με την καθοδήγηση του σχολείου (ΕΔΥ, ΚΕΔΑΣΥ) μπορούν να διερευνηθούν περεταίρω.
Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η εστίαση σε στόχους απόδοσης / προσπάθειας, αποσυνδεδεμένους από το αποτέλεσμα, εν προκειμένω το βαθμό, είναι δυνατό εν τέλει, μακροπρόθεσμα να σχετίζονται με καλύτερα αποτελέσματα. Επομένως συστήνεται οι γονείς να ενισχύουν την προσπάθεια των μαθητών/τριών και να αποσυνδέουν την προσωπική αξία τους, από την βαθμολογική επίδοση.
Σημ. Η Ε.Δ.Υ. (κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος) βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα.