Το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 2139 σχολεία σε όλη την Ευρώπη, 88 στην Ελλάδα, που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2020-2021.

Η Ετικέτα Σχολείου eTwinning είναι ένας τρόπος αναγνώρισης της εργασίας που γίνεται σε επίπεδο ομάδας στην κάθε σχολική μονάδα. Τα σχολεία που τιμούνται με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η ομάδα eTwinning αποτελείται από τις καθηγήτριες Ευρυδίκη Γκόρη, Αικατερίνη Βάχλα και Θεοδώρα Χοχλιούρου.

Το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας ξεκίνησε την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το 2015 και για την τρέχουσα σχολική χρονιά υλοποιούνται τρία έργα. Για κάθε έργο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning με συμμαθητές και συναδέλφους από άλλα σχολεία της Ευρώπης.

Τα έργα eTwinning προσφέρουν στους μαθητές πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη μεταξύ των οποίων τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ξεδιπλώσουν την δημιουργικότητά τους και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης με εργαλείο το διαδίκτυο.

Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του eTwinning https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm ή την ιστοσελίδα του eTwinning για την Ελλάδα: http://www.etwinning.gr/

Κατηγορίες: eTwinningΔράσεις