Στα πλαίσια της Δράσης “Συνεργασία σχολείου-οικογένειας” συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου Βέροιας εκατόν τρία (103) παιδικά και εφηβικά βιβλία. Στη συνέχεια έγινε δωρεά των βιβλίων στο Παιδιατρικό Τμήμα της Οργανικής Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας. Υπεύθυνοι καθηγητές της δράσης: Αντωνίου Φρόσω, Γκέσιου Ευαγγελία, Μπαζούκη Κωνσταντία, Σιδηροπούλου Τριανταφυλλιά, Σίμου Άννα, Παπαδόπουλος Αντώνης.