Η ενισχυτική διδασκαλία θα ισχύσει και για το σχολικό έτος 2020-2021 στα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά,  Φυσική, Χημεία , Αγγλικά.

Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής  και μέσω τηλεκπαίδευσης σε περίπτωση αναστολής μαθημάτων δια ζώσης .

Όσοι ενδιαφέρονται, να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση που είναι αναρτημένη και  να τη στείλουν ηλεκτρονικά στο μέιλ του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

Ο  Δ/ντής

Αίτηση_δήλωσης μαθημάτων 2020_2021