Για άλλη μια χρονιά στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας και της Βιολογίας εκπονήθηκαν από τις μαθήτριες και τους μαθητές του σχολείου μας διαθεματικές-ερευνητικές εργασίες, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.